انـــتـــــظــــار..................  

درخواست حذف این مطلب
تا کـــی برای دیـــدن رویت دعـــا کنم؟ تا کـــی دو دست خویش به سوی خدا کنم   در پـیـشــــگاه قدس تو از خاک کمترم بگــذار خاک پـــای تو را توتــیا کنــم     روزی هزار بار دلــــت راش ... ـــته ام بیخـــود به انــتظار وصـــ ... نشــسته ام   هربـار این تـــویی که رســـیدی و در زدی هربـار این منــــم که در خانه بســــته ام   هر جمــــعــه قــول میــدهم آدم شــوم ولی هم عــهـد خویــش هـــم دلــت راشکـــسته ام   امّـــید زندگانـــی من ، مهـــــدی ع

ادامه مطلب